Eric Brasseur Home    |    Links    |    Contact    |   
   Introductie op de transistor
English
français
России
         


De bedoeling van deze tekst is een basis te geven over het gedrag van een transistor. Hij is bestemt voor lezers met enkele noties van elektriciteit : spanning, stroom, weerstand, batterijen, de wet van Ohm. Technische problemen zoals gebrek aan lineraiteit of gedrag onder hoge frekwenties worden niet aangebracht.
Beschrijving van de transistor

De transistor is een component waaruit 3 elektrische draden komen. Ze worden benaamd B (basis), C (collector), en E (zender).

Dit is een tekening van de BC 547 transistor, vier keren vergroot :


transistorZo'n transistor kost ongeveer 10 BF in de winkels voor elektronische komponenten.

Dit is hoe een transistor wordt weergegeven in elektronische schemas :


transistor
Hoe het werkt


elektronische schakelingDe elektronische schemas die overeenkomen met figuren 1, 2 en 3 worden voorgesteld door figuren 4, 5 en 6 :


elektronische schakelingNota : voor wie deze schakelingen zou willen uitproberen : één enkele batterij van 9 Volts kan hetzelfde doen als de twee batterijen (fig. 7 en 8) :


elektronische schakelingWees voorzichtig met de polariteit : plaats keurig de positieve en de negatieve poot van de batterij op de goede plaats. De richting van de stroom is belangrijk voor een transistor.

De BC 547 is een ietswat te kleine transistor om een lamp te doen gloeien. U zou misschien beter een sterkere transistor gebruiken, bijvoorbeeld de BD 649. Hier is een tekening ervan, twee keren vergroot :


transistorIn het begin, door draden fout te plaatsen of door teveel warmte te doen produceren door de transistor, zult U er waarschijnlijk enkelen verbranden. Dat is normaal.

De reden voor dewelke men systematisch 0,7 Volts aftrekt van de UBE spanning is dat huidige bipolaire transistoren een "parasiete" diode bevatten. De afgetrokken spanning hangt af van het soort halfgeleider dat men gebruikt : 0,7 Volts voor silicium, 0,2 Volts voor germanium.
Eric Brasseur  -  1994
www.000webhost.com